CAP

Op deze app ben ik geattendeerd door een collega. Ik heb hem niet zelf uitgeprobeerd.

De app gaat over het Capaciteitenprofiel (CAP). Dit is een classificatie van de extra zorgbehoefte die ook in de toekomst nodig zal zijn voor jonge kinderen met blijvende, stabiele aandoeningen zoals cerebrale parese, spina bifida en andere aangeboren of verworven aandoeningen. Het CAP kan gebruikt worden door professionals om de toekomstverwachtingen voor jonge kinderen in te schatten en te communiceren met ouders, maar ook anderen zoals medisch adviseurs van indicatieadviesorganen. Voor hen is het van belang tijdig geïnformeerd te worden over de functionele prognose van het kind, zodat de noodzakelijke extra zorg tijdig georganiseerd kan worden en beschikbaar is als het nodig is.

De app bevat informatie over het CAP, het CAP voor een kind kan worden vastgesteld en met de ouders of anderen via de mail gedeeld, in de vorm van een pdf. De informatie die je via de app mailt, is hierbij niet herleidbaar tot de patient (in verband met privacy). Ook de algemene informatiefolder kan worden gedeeld in de vorm van een pdf.

Naast de app bestaat er een boek en een elearning module. Zie ook capconsult.nl

Prijs: 17,99 euro

Onderwerpen

Android, iOS, Kinderen, Voor behandelaren, Voorlichting

Onderwerpen

Platform